Rekrutacja na stanowisko referenta w Sekretariacie Medycznym (zastępstwo)

                                                                                                                                                                                            

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Referent w Sekretariacie Medycznym

(umowa na zastępstwo)

Nazwa stanowiska:

Referent w Sekretariacie Medycznym

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika administracji należy biegła umiejętność pisania na komputerze, sporządzanie pism, przepisywanie wcześniej przygotowanych pism, pisanie ze słuchu, obsługa urządzeń biurowych. Pracownik na tym stanowisku współpracuje z sądami i prokuraturami z terenu całego kraju.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe – oczekiwanane administracja lub podobne
  • biegła umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność właściwego posługiwania się językiem polskim
  • dyspozycyjność, praca w godzinach 7.30-15.05
  • komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres, inne umiejętności interpersonalne

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa innej osoby
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”.
  • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2023r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Osoby zaproszone za na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13.11.2023r.

1. Balcerzak Joanna

2. Dejnecki Radosław

3. Gołębiewska Agnieszka

4. Kowalczyk Aleksandra

5. Kubasińska Julita

6. Maciejewska Joanna

7. Mrowicka Sylwia

8. Piotrowska Angelika

9. Rękawiecka Aleksandra

10. Sztenderewicz Marlena

11. Wiślicka Małgorzata

12. Zegarska Beata

Osoby zaproszone na spotkanie rekrutacyjne w dniu 14.11.2023r.

1. Baranowska Justyna

2. Gontarek Konrad

3. Kwiatkowski Bartłomiej

4. Markiewicz Daria

5. Orzechowska Wioletta Maria

6. Osmałek Małgorzata

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Pani Joannie Maciejewskiej. Ponadto, aby uniknąć w przyszłości kolejnych rekruytacji dla uzupełnienia stanowiska utworzono listę rezerwowoą, na której znalazła się Pani Sztenderewicz Marlena.

Wybrane osoby spełniają wszystkie wymagania postawione przez Pracodawcę. Umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie są dopasowane do stanowiska na, które aplikowały kandydatki. W ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na tym stanowisku.   

 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2023-10-31)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2023-10-31 09:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Zarzycka Agnieszka
(2023-11-17 14:14:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki