Rekrutacja na stanowisko konserwatora w Oddziale Zamiejscowym w Czersku (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Nazwa stanowiska:

Konserwator z uprawnieniami elektrycznymi

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu w tym:
 1. prace eksploatacyjne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek, elementów instalacji), (w przypadku posiadanych uprawnień);
 2. prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)
 3. dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)
 4. prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)
 5. prace naprawcze związane ze sprzętem meblowym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)
 1. Przygotowanie obiektu stosownie do zapotrzebowania
 2. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)
 3. Prace porządkowe wokół obejścia Obiektu: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawy
 4. Obsługa elektronarzędzi, konserwacja i drobne naprawy
 5. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych
 6. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Obiektu
 8. Bieżące reagowanie na występujące potrzeby w zakresie sprzątania oraz inne drobne czynności porządkowe
 9. Możliwe prace na wysokości powyżej 3 m
 10. Usuwanie nagłych awarii, w przypadku konieczności także poza godzinami pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe o profilu technicznym
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, w tym praca na wysokości;
 • Świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia elektryczne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (SEP E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

 1. Mile widziane wykształcenie średnie
 2. Umiejętności techniczne i remontowo- budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń
 3. Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia elektryczne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, urządzenia lub instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 4. Sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność, pracowitość, rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy
 5. Mile widziana znajomość obsługi komputera.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy;
 • Praca fizyczna w pełnym wymiarze godzin
 • Praca w godzinach 6:00-14:00

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku
 • Mile widziane dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na danym stanowisku.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 19.02.2024r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie (lub mailowo) na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.03.2024r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 21.02.2024r. (osoby zaproszone):

1. Papalski Arkadiusz

2. Miszker Wiesław

3. Radniecki Sławomir

4. Czechowski Dominik

5. Kononowicz Maciej

6. Łangowski Andrzej.

Wynik rekrutacji

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie na stanowisku konserwatora w Oddziale Zamiejscowym w Czersku, zdecydowano, że największą wiedzą oraz kompetencjami wykazał się Pan Wiesław Miszker.

Wobec powyższego  otrzyma on propozycję zatrudnienia.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-02-05)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-02-05 10:41:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-02-26 14:18:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki