Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik ochrony

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami dyssocjalnymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów.

Wymagania:

 • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
 • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV lub list motywacujny z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia
 • Aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • Wynik badań sanitarno-epidemiologicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2024r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Przewidywane zatrudnienie osób wybranych w rekrutacji nastąpi najwcześniej od 18.03.2024r.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z ofert przesłanych (dostarczonych) w określonym w ogłoszeniu terminie na rozmowy w dniach 08.03.2024r. i 13.03.2024r. zaproszono:

1. Konwalski Oskar

2. Bernady Paweł

3. Landowski Mariusz

4. Burakowska Sylwia

5. Niesiołowski Dariusz

6. Gradowska Patrycja

7. Szczukowska Celestyna

8. Babiński Marek

9. Domeracki Tomasz

10. Czapiewski Arkadiusz

11. Morawski Leszek

12. Jankowski Piotr

13. Majkowska Patrycja

14. Krenski Tomasz

15. Wachnik Bartłomiej

16. Buszczak Mateusz

17. Karnowska Ewa

18. Kozłowski Marcin

19. Lesikowski Dawid

Informacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom (alfabetycznie) :

1. Domeracki Tomasz

2. Landowski Mariusz

3. Wachnik Bartłomiej

Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową (kolejność alfabetyczna), na której znależli się:

1. Bernady Paweł

2. Buszczak Mateusz

3. Krenski Tomasz

4. Majkowska Patrycja

5. Niesiołowski Dariusz

Dane osób na liście rezerwowej przetwarzane będą przez 3 miesiące od chwili podpisania umów z osobami wybranymi, czyli do zakończenia umów próbnych tych osób.

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-02-28)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-02-27 13:18:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-03-14 08:59:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki