Rekrutacja na stanowisko pracownik ochrony w Gostyninie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Pracownik ochrony

 

 Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Dbanie o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Towarzyszenie w spacerach oraz zabezpieczanie agresywnych pacjentów. Współpraca z pozostałym personelem medyczym.

Wymagania:

  • Aktualne zaświadczenie Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej).
  • Wynik badania na nosicielstwo / książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
  • Dyspozycyjność, praca zmianowa  w godzinach 6.00-18.00; 18.00-6.00
  • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

  • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w tym mojego wizerunku (o ile umieszczone zostało zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji."
  • Podanie lub list motywacyjny (może być w treści maila) z informacją na jakie stanowisko się aplikuje
  • Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

   Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2024r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

W przypadku wyboru oferty wymagane będzie przedłożenie dodatkowo:

  - świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenie ukończenia kursu pracowników ochrony osób i mienia

  - aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego osoby posiadającej zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Przewidywane zatrudnienie osób wybranych w rekrutacji nastąpi od 01.05.2024r.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne:

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 19.04.2024r.

1. Antczak Rafał

2. Cieślak Mieczysław

3. Dzikowski Bartłomiej

4. Fudała Adrian

5. Cyckiewicz Łukasz

6. Gapiński Marek

7. Gospodarowicz Krzysztof

8. Kaczmarek Grzegorz

9. Graumann Krystian

10. Grzybowski Marek

11. Janiszewski Mariusz

12. Suwała Bartosz

13. Kuźmiński Grzegorz

14. Matecki Jacek

15. Michalski Kamil

16. Kaszewski Marek

17. Miłek Piotr

18. Mularczyk Maciej Robert

19. Parzęcki Radosław

20. Przyłucki Paweł

21. Igielski Robert

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22.04.2024

1. Banasiak Adam

2. Frątczak Mariusz

3. Wasilewski Marek

4. Rękawiecki Tomasz

5. Rogowiecki Damian

6. Różycki Piotr

7. Rybiński Jakub

8. Seweryniak Łukasz

9. Szewczyk Dominik

10. Solarski Łukasz

11. Staniszewski Sebastian

12. Wójkowski Gracjan

13. Paźgier Artur

14. Ozimski Tomasz

15. Adamczewski Sławomir

16. Gronkiewicz Mariusz

17. Gontarek Kamil

nformacja o wyniku naboru

W wynku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie następującym osobom (alfabetycznie) :

1. Kaczmarek Grzegorz

2. Kaszewski Marek

Ponadto aby uniknąć w najbliższej przyszłości kolejnych rekrutacji dla uzupełnienia zatrudnienia utworzono listę rezerwową (kolejność alfabetyczna), na której znależli się:

1. Igielski Robert

2. Janiszewski Mariusz

3. Przyłucki Paweł

4. Rybiński Jakub

5. Solarski Łukasz

6. Suwała Bartosz

7. Wójkowski Gracjan

Dane osób na liście rezerwowej przetwarzane będą przez 3 miesiące od chwili podpisania umów z osobami wybranymi, czyli do zakończenia umów próbnych tych osób.

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz w ocenie Komisji posiadają najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-04-04)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-04-04 08:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-04-29 10:19:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki