Rekrutacja na stanowisko psychologa w oddziale zamiejscowym w Czersku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Psycholog

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

Do obowiązków przyszłego pracownika należeć będzie między innymi diagnoza psychologiczna, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości stwarzającymi zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie  kierunek – psychologia.
 • Mile widziane studia podyplomowe – Seksuologia Kliniczna
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
 • Mile widziane rozpoczęte szkolenie psychoterapeutyczne
 • Cenione są umiejętności działań terapeutycznych
 • Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (SANEPID)
 • Dyspozycyjność praca w godzinach 8.00-15.35, 12.25-20.00
 • Komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty w ofercie:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w tym mojego wizerunku (o ile umieszczone zostało zdjęcie) dla potrzeb rekrutacji."
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia
 • Podanie lub list motywacyjny (może być w treści maila) z informacją na jakie stanowisko się aplikuje

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 10.05.2024r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku dużej ilości kandydatów - możliwe rozmowy dwuetapowe.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 01.06.2024r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru

Po rozpatrzeniu wszystkich aplikacji zaprosiliśmy na rozmowy kwalifikacyjne Panią Dominikę Krekień. Dziękujemy za stawiennictwo i miłą rozmowę. Dyrekcja po zasięgnięciu opinii Komisji podjęła decyzję o odstąpieniu od zatrudnienia, ze względu na małe doświadczenie zawodowe kandydatki w zakresie przyszłych obowiązków.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-04-18)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-04-18 10:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-06-07 14:14:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki