O Ośrodku

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie powstał na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Krajowy Ośrodek jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej.

Organem tworzącym Ośrodek jest Minister właściwy do spraw zdrowia. Działalność Ośrodka jest finansowana z budżetu Ministra Zdrowia. Gospodarka finansowa jest prowadzona według zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych. Siedzibą Krajowego Ośrodka jest miasto Gostynin. Obecnie Ośrodek dysponuje 4 oddziałami, mieszczącymi się w Gostyninie, jak również oddziałem zamiejscowym w Czersku, w których prowadzone jest postępowanie terapeutyczne wobec osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku zgodnie z w/w przepisami ustawy. Ze względu na specyfikę Ośrodka przebywają w nim osoby, które zostały określone przez przepisy prawa jako osoby stwarzające bardzo wysokie ryzyko dokonania czynu przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności seksualnej innych osób. Do dyspozycji pacjentów jest Pracownia Terapii Zajęciowej oraz teren sportowy.

Wytworzył:
Aneta Gapińska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Andrzej
(2024-06-13 09:39:29)