Dane identyfikacyjne

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie jest wpisany do rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który jest prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego. Numer księgi rejestrowej 000000165297
Numer identyfikacyjny REGON: 147060927.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 971–07–22–173.

 

Wytworzył:
Aneta Gapińska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:23:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kaczmarek
(2024-03-04 09:36:48)