Posiadany majątek

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyninie ul. Zalesie 1 A stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów, jako działka nr 6721/1, o powierzchni 0, 8849 ha. Numer Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie: PL1G/00024039/2.

Krajowy Ośrodek posiada również w trwałym zarządzie niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Gostyninie, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów, jako działka nr 6734, o powierzchni

5, 9070 ha objętą księgą PL1G/00040287/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.

 

Wytworzył:
Aneta Gapińska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 09:42:35)