Działalność

Celem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym jest poprawa stanu zdrowia i zachowania osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 z późn. zm.), umieszczonych w Ośrodku, w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: prowadzenie postępowania terapeutycznego wobec osób stwarzających zagrożenie umieszczonych w Ośrodku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; wykonywanie orzeczeń sądów o umieszczeniu w Ośrodku osób stwarzających zagrożenie; udzielanie osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Ośrodku świadczeń zdrowotnych możliwych do udzielenia na terenie Ośrodka; współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi celem udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Ośrodku.

Krajowy Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Wytworzył:
Aneta Gapińska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:10:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 09:37:40)